Indtast søgeord:

Vælg ord:

Antikoagulation

Ved mange tilstande f.eks. øget aktivitet i infektionsforsvaret, er der en øget koagulationstendens med risiko for trombose til stede.

Den øgede koagulationstendens kan skyldes:

  1. Øget koncentration af koagulationsfaktorer specielt fibrinogen i blodet. Fibrinogen er et akutfaseprotein, dvs. et af de plasmaproteiner, som produceres større mængder af ved aktivitet i infektionsforsvaret.
  2. Øget antal af trombocytter, eller øget produktion af tromboxan, som er et signalstof, som trombocytter producerer til at tiltrækker hinanden og klistrer sammen med.
  3. Nedsat produktion af prostacyklin i endothelcellerne i blodkarrene. Prostacyklin beskytter endothelceller mod, at trombocytter kan klistre fast til dem. Syge endothelceller kan ikke producere prostacyklin.

Antikoagulationsbehandling:
K-vitaminantagonister: Alle koagulationsfaktorer produceres i leveren og til 4 af dem (faktor II, VII, IX og X) skal bruges K-vitamin. Ved at hæmme leverens mulighed for at få K-vitamin, hæmmes dannelsen af disse 4 koagulationsfaktorer og koagulationsevnen nedsættes. Behandlingen er tabletter (Marevan eller Marcoumar). Det tager nogle dage før den fulde virkning opnås – den mængde faktorer, der allerede var i blodet skal bruges først. Det er vigtigt, at personen har et ensartet indtag af K-vitamin dagligt. Anvendes forebyggende og behandlende mod trombose. Behandlingen justeres blodprøven INR, som er et mål for, hvor mange gange langsommere blodet koagulerer.

Heparin: Blokkere for aktiveringen af de sidste 2 trin i koagulationsprocessen. Der virker øjeblikkeligt. Heparin eller spaltningsprodukter med de aktive dele af heparin (f.eks. Klexane eller Fragmin) gives som injektion subcutant, og anvendes både forebyggende ved operationer og efterfølgende sengeleje og som behandling af større tromboser.

Acetylsalicylsyre (og alle NSAID (gigt)præparaterne): Hæmmer dannelsen af tromboxan, så trombocytterne får sværere ved at tiltrække hinanden og klistre sammen. Så lidt som 50-75 mg acetylsalicylsyre er effektivt. Anvendes forebyggende mod trombose i form af tb. Magnyl Svage.

Vil du vide mere:
Koagulation – Trombose – Emboli
Fibrinolyse – Trombolyse
SIRS – Sepsis. DIC