Indtast søgeord:

Vælg ord:

Fibrinolyse – Trombolyse

En trombe opstår ved, at trombocytter klistrer fast væggen i et blodkar eller til hinanden, derved går de i stykker og udtømmer deres indhold af forskellige stoffer bl.a. tromboplastin, som aktiverer koagulationen. Koagulationsprocessen slutter med udfældning af fibrintråde mellem de sammenklumpede trombocytter – dette kaldes en trombe.

Formålet med trombedannelse er hurtigt at lukke et hul i et blodkar og derved standse blødning. Derefter skal hullet lukkes mere permanent med bindevæv, og i løbet af få timer efter trombedannelsen vandrer endothelceller ind over fibrintrådene og begynder at danne små nye kapillærer, og lige i hælene på dem kommer fibroblaster vandrende ind og begynder at danne bindevæv.

Den tidlige trombe består af trombocytter og fibrin.
Den sene (organiserede) trombe består af tiltagende mængde bindevæv, svindende mængde trombocytter og fibrin.

Naturlig beskyttelse mod trombedannelse:
Prostacyclin:
Et stof som produceres af normale endothelceller og forhindrer trombocytter i at klistre fast til blodkarrets vægge. Beskadiget endothel i karvægge producerer ikke prostacyklin, og derfor er der risiko for trombedannelse uden, at der er hul på blodkarret. Hyppigste årsager til endothelbeskadigelse er arteriosklerose i blodkarret, inflammation i karvæggen eller i vævet omkring karret, mekanisk skade på karret f.eks. tryk.

Fibrinolyse:
Efterhånden, som der er tilstrækkeligt bindevæv i skaden, skal fibrin fjernes. I blodet findes et enzymforstadie til plasmin, som er det enzym, der opløser fibrin. Denne proces hedder fibrinolyse. Organismen producerer forskellige stoffer, der kan aktivere forstadiet plasminogen til plasmin, f.eks. TPA (Tissue Plasminogen Activator), som findes i alt væv, og det næstsidste trin i koagulationen, det aktive trombin aktiverer også plasmin. Dvs. at når der trædes på koagulations ”speederen”, så aktiveres plasmin ”bremsen” også.

Trombolysebehandling:
Hvis en trombe pludselig opstår i en arterie f.eks. i hjernen (apoplexi) eller i et coronarkar (AMI), så kan den opløses med plasmin, så længe, den består af fibrin. Når bindevævsdannelsen efter 6 timer er i gang, så er det for sent. Dvs. behandlingen skal gives inden for få timer.
Behandlingen er stoffer, som aktiverer patientens egnet plasminogen til plasmin, f.eks. streptokinase, som er et stof produceret af streptokokker.

Vil du vide mere:
Koagulation – Trombose – Emboli
Antikoagulation
Inflammation
Heling af vævsskade – Sårheling
SIRS – Sepsis. DIC