Indtast søgeord:

Vælg ord:

Vacciner

Der er 2 hovedgrupper af vacciner:

  1. Levende svækket vaccine f.eks. MFR (mæslinger, fåresyge, røde hunde), kolera, influenza.
  2. Dræbte vacciner
    1. Dræbte mikroorganismer, eller stumpe af deres cellemembran f.eks. Pneumokok, Hib (Hæmofilus influenza B), hepatitis B.
    2. Afgiftede toxiner (giftstoffer) f.eks. difteri, tetanus (stivkrampe)

Levende svækket vaccine fremstilles ved at dyrke mikroorganismen under ”fredelige” forhold i laboratorier i årevis. Her bliver mikroorganismen ikke udsat for menneskers infektionsforsvar, så har den ingen grund til at bruge energi på at producere virulensfaktorer, og den evne forsvinder efterhånden. Mikroorganismen bliver mere eller mindre ude af stand til at klare sig mod infektionsforsvaret.
Klinisk betyder det, at levende svækkede vacciner bevirker infektion med den stærkt virulenssvækkede mikroorganisme, og er derfor oftest meget effektive til at stimulere det specifikke infektionsforsvar til primærrespons – men de bør kun gives til personer med intakt infektionsforsvar. Immunsvækkede personer risikerer at blive syge, fordi de ikke kan bekæmpe infektionen effektivt.

Dræbte vacciner giver ikke infektion, da der ikke er levende mikroorganismer og kan derfor også gives til immunsvækkede personer, men immunsvækkede har ofte ikke større virkning, da deres infektionsforsvar ikke effektivt kan gennemføre primærrespons!

Vaccinationsreaktioner:
Alle typer vacciner kan give en reaktion, som ved infektion med feber og sygdomsfornemmelse – disse symptomer skyldes infektionsforsvarets reaktion og alle cytokinerne. Ved levende svækkede virusvacciner igangsættes produktion af Interferon, som giver feber, muskelsmerter og hovedpine.

Børnevaccinationsprogram kan ses på: www.medicin.dk
Og tilbud om gratis Influenzavaccination og anbefalede vaccinationer ved udlandsrejser kan følges på:
Statens Seruminstituts hjemmeside

Vil du vide mere:
Vaccination
Antistoffer

Vil du vide mere:
HLA vævstyper – MHC I og II. Organtransplantation. ”Designerbaby”
Antigenpræsentation
Vaccination
Komplement
Autoimmune sygdomme
Allergi
Type 1 reaktioner
Type 2 reaktioner
Type 3 reaktioner