Indtast søgeord:

Vælg ord:

Autoimmune sygdomme

Autoimmune sygdomme skyldes, at det specifikke infektionsforsvar – immunsystemet - er blevet kodet til at aktiveres af nogle af organismens cellers egne overfladeantigener.

Der kan være tale om, at der er dannet antistoffer eller, at T-dræberlymfocytter og ”vrede makrofager” går til angreb på organismens egne celler, ofte indgår begge dele. Der opstår kraftig inflammation med betydelig vævsødelæggelse. Sygdommene er oftest kroniske, for overfladeantigenerne, som aktivere immunsystemet, er jo organismens egne, og de forbliver på cellerne.
Alle celler i samme organisme har de samme overfladeantigener, men ikke nødvendigvis i lige stort antal, og hvis immunsystemet reagerer på et normalt overfladeantigen, så vil alle celler bliver angrebet, men angrebenes sværhedsgrad i et bestemt væv afhænger af, hvor stor koncentrationen af antigenet er på den celletype:

Leddegigt – Artritis rheumatica: Er en autoimmun lidelse med både antistof, T-lymfocyt- og makrofagangreb, som går mest ud over ledslimhinder, ledbrusk og underliggende knogle, men i sværere tilfælde også sener, andet bindevæv, hud, ultimativt alt væv.
En lang række andre bindevævsygdomme og gigtsygdomme er også autoimmune.

Årsagen til autoimmune sygdomme kendes ofte ikke, men en mulighed kan være, at lymfocytklon, der kan reagere med et af organismens egne overfladeantigener, ikke er uddød i fostertilstanden, som den burde. I dette tilfælde vil alle celler angribes.

I nogle autoimmune sygdomme, menes virusinfektion at være årsag. Virus sætter sig i nogle bestemte cellers DNA inde i et gen, der koder for et overfladeantigen, som derved bliver forandret. Det er derfor kun de virusinficerede celler, der angribes. Dette menes at være tilfældet for:

Diabetes type I, hvor T-lymfocytter ødelægger alle insulinproducerende celler i pancreas.
Multipel sklerose, hvor myelinproducerende celler om nervefibre ødelægges.

De inflammatoriske tarmsygdomme Krohns syge og colitis ulcerosa er også autoimmune sygdomme, og der findes mange andre.

Vil du vide mere:
HLA vævstyper – MHC I og II. Organtransplantation. ”Designerbaby”
Antigenpræsentation
Antistoffer
Komplement
Allergi
Type 2 reaktioner
Type 3 reaktioner
Type 4 reaktioner