Indtast søgeord:

Vælg ord:

Type 2 reaktioner

Type 2 reaktioner – antistofafhængig cytotoxisk hypersensitivitet

Når det specifikke infektionsforsvar præsenteres for et antigen fra en mikroorganisme, vil der blive udviklet antistof mod antigenet. Når antistof bindes til antigen på en bakterieoverflade, ødelægges denne, og mikroorganismen dør (cytolyse)

Nogle af disse mikroorganismeantigener kan ligne den menneskelige organismes egne cellers overfladeantigener så meget, at antistofferne mod mikroorganismens antigener også kan bindes til organismens egne celler og ødelægge deres cellemembran, så cellerne går i stykker og dør (cytolyse).
Det kaldes type 2 reaktion (antistofafhængig cytotoxisk hypersensitivitet)

En anden årsag til antistoffer rettet mod organismens egen celler kan være en autoimmun sygdom, hvor antigenet er et af organismens egne overfladeantigener. Mange autoimmune sygdomme er type 2 reaktioner.

Alle celler i en organisme har samme overfladeantigener, men ikke alle celletyper præsenterer de enkelte lige meget. Så væv med celler, der i rigt mål præsenterer det antigen, som kan bindes antistoffet, vil blive hårdest angrebet.

Febris rheumatica (gigtfeber): Er en klassisk type 2 reaktion. Patienten har haft en infektion med ß-hæmolytiske streptokokker, og der er dannet antistoffer mod disses antigener. Et af disse antigener ligner et menneskeligt overfladeantigen så meget, at antistoffet også vil angribe celler, som præsenterer dette antigen – og det gør endocardieceller, især på hjerteklapper, og synoviaceller i ledslimhinder i rigt mål. Der opstår en alvorlig inflammation i hjerteklapper og led. Hjerteklapskader efter febris rheumatica er den hyppigste årsag til udskiftning af hjerteklapper med kunstige. Ikke alle mennesker er lige udsatte for at få febris rheumatica, det afhænger af deres HLA-vævstyper, som ikke alle ligner streptokokkernes lige meget. ß-hæmolytiske streptokokker er den hyppigste årsag til bakteriel halsbetændelse (hyppigste årsag til halsbetændelse er virus). Risikoen for udvikling af febris rheumatica efter halsbetændelse er den ene af årsagerne til, at man altid giver penicillin ved streptokokhalsbetændelse eller streptokokinfektion i det hele taget.

Blodtransfusionsreaktioner: De fleste transfusionsreaktioner er type 2 reaktioner, hvor recipienten (modtageren) har antistof mod donors blodlegemer, oftest er antistofferne dannet ved tidligere transfusioner eller for kvinder svangerskaber (fostre har også antigener fra faderen). Der kan også være tale om, at donorblodet indeholder antistoffermode recipientens blodlegemer.
Hvis antistofferne er rettet mod erythrocytter, går disse i stykker og hæmoglobin kommer ud i blodplasma (hæmolyse).

Vil du vide mere:
Stamceller – Vækstfaktorer – Knoglemarvstransplantation
HLA vævstyper – MHC I og II. Organtransplantation. ”Designerbaby”
Antigenpræsentation
Antistoffer
Komplement
Autoimmune sygdomme
Allergi