Indtast søgeord:

Vælg ord:

Type 4 reaktioner

Type 4 reaktioner – cellulært medieret eller forsinket hypersensitivitet.

Når det specifikke infektionsforsvar præsenteres for et antigen fra en mikroorganisme, vil der blive T-lymfocytter, som kan genkende antigenet. Nogle af disse T-lymfocytter er T-dræberlymfocytter, som lægger sig op ad mikroorganismer, der har det aktuelle antigen og ødelægger deres cellemembran med kemiske stoffer.
Andre er T-hjælperlymfocytter, der udskiller en masse cytokiner, som starter en inflammation.

Ved en fejlkodning i det specifikke infektionsforsvar kan der uddannes T-lymfocytter, der aktiveres af udefrakommende proteiner, der i sig selv er uskadelige. Sådanne proteiner, som er antigene, kaldes allergener. En allergi er opstået.

Når T-hjælperlymfocytter aktiveres ved mødet med deres specifikke allergen, udskiller de deres cytokiner og starter en inflammation, som er allergisk udløst.

T-lymfocytter kan også som led i en autoimmun sygdom uddannes til at aktiveres af et af organismens egne cellers overfladeantigener. Så vil T-dræberlymfocytter gå til angreb på organismens egne celler.
Alle celler i en organisme har samme overfladeantigener, men ikke alle celletyper præsenterer de enkelte lige meget. Så væv med celler, der i rigt mål præsenterer det antigen, som der er uddannet T-lymfocytter imod, vil blive hårdest angrebet.
Mange autoimmune sygdomme er type 4 reaktioner, og de er præget af både kraftig inflammation og stort celledrab med stor vævsødelæggelse til følge.

Det kaldes type 4 reaktion – Cellulært medieret hypersensitivitet. Det kaldes også forsinket hypersensitivitet, fordi mødet med allergenet, når allergien er opstået, vil udløse sekundærrespons, og det tager 3-4 dage at ”vække” og mangfoldiggøre de specifikke T-lymfocytter.

Kontaktallergier: Mange kontakteksemer er type 4 reaktioner f.eks. de meget hyppige nikkeleksemer og kosmetikeksemer. Nikkel eller stoffer i kosmetik trænger lidt ind i huden, bindes til protein og virker allergent.

Artritis rheumatica (leddegigt) er en type 4 autoimmun sygdom. Se under ”Autoimmune Lidelser”.

Diabetes type 1, menes også at være en type 1 reaktion, som skyldes, at bestemte overfladeantigener på de insulinproducerende ß-celler i pancreas ændres pga. en virusinfektion, så de nu fremstår som ”fremmede” for det specifikke infektionsforsvar. Der uddannes T-dræberlymfocytter, som ødelægger cellerne.

Vil du vide mere:
HLA vævstyper – MHC I og II. Organtransplantation. ”Designerbaby”
Antigenpræsentation
Autoimmune sygdomme
Allergi