Indtast søgeord:

Vælg ord:

Bakterier – virulens og resistens

Virulens
Betyder bakteriers evne til at inficere og klare sig i den menneskelige organisme og i ”krigen” mod infektionsforsvaret.
Det kan dreje sig om mange forskellige egenskaber f.eks.:
 1. Kapsel beskytter mod fagocytose
 2. Toxiner f.eks.
  1. Leukocidin, som dræber leukocytter
  2. Streptokinase, som opløser fibrin, bakterierne kan kommer frem mellem vævsceller
  3. Koagulase, som aktiverer koagulation og danner en kapsel uden om infektionen, hvor der så er ”fred”
 3. Glycocalyx, et slimet stof, som klistrer bakterier sammen til en klump, hvor kun de yderste bliver angrebet og påvirket af antibiotika. Klistrer fast til f.eks. hjerteklapper og fremmedlegemer som blærekatheder og drop.
 4. Sporedannelse, DNA overlever til gunstigere forhold. Sporer kan tåle udtørring og kogning.
Resistens
Betyder bakteriers evne til at overleve antibiotika. Denne evne kan være afhængig af det enkelte antibiotikas virkningsmekanisme, men kan udvikles over tid ved spontane mutationer i genomet. Det er derfor vigtigt at behandle effektivt, så at alle inficerende bakterier er døde, inden de kan nå at udvikle resistens. Både virulensegenskaber og resistens overfor bestemte antibiotika styres fra gener i genomet, og kan være til stede fra starten, men kan også udvikles over tid ved spontane mutationer, som giver overlevelsesgevinst. Disse virulens- og resistensgener kan overføres fra en bakterie til en anden ved konjugation – også mellem forskellige bakterietyper f.eks. i normalfloraen.

Hospitalsflora: Bakterier, der har overlevet mange menneskers infektionsforsvar f.eks. på et sygehus eller har overlevet antibiotika, har gode virulensegenskaber og stor sandsynlighed for at være resistente.

Antibiotikaprincipper:

 1. Undlad så vidt muligt at give antibiotika, lad infektionsforsvaret klare så meget som muligt
 2. Behandl effektivt med høj dosis og længe nok til, at den aktuelle bakterie uddør, inden resistens udvikles
 3. Behandl målrettet mod den aktuelle bakterie
 4. Ram så vidt muligt IKKE normalfloraen, de risikerer at blive resistente og kan senere overføre resistensfaktorerne til patogene bakterier, som så ikke kan behandles.

Vil du vide mere:
Barrierer
Ændret normalflora
Normalflora – Huden
Normalflora - Ydre næse
Normalflora – Næsesvælg
Normalflora – Mundhulen
Normalflora – Tarmkanalen
Bakterier – Karakteristika