Indtast søgeord:

Vælg ord:

Smitteveje - smittemåder

Når infektioner overføres fra en person til en anden, fra dyr til mennesker eller den anden vej, taler vi om smitte. Og den måde en mikroorganisme kan overføres på kaldes smittevejen.
Forebyggelse af infektioner handler om at afbryde smitteveje – dvs. at forebygge, at mikroorganismer overføres fra en værtsorganisme til en anden Hvordan forskellige mikroorganismer kan overføres fra en værtsorganisme til en anden handler i vid udstrækning om mikroorganismens egenskaber:

 1. Hvordan overlever mikroorganismen udenfor en værtsorganisme, kan den tåle udtørring, kan den tåle varme, kulde, og hvor længe, kan den danne sporer osv.
 2. Hvor findes mikroorganismen i en værtsorganisme, hud, mund, svælg, luftveje, tarm, blod osv.
 3. Hvor trænger mikroorganismen ind i en værtsorganisme, øjne, mund, luftveje, tarmkanal, hud osv.

Man taler forskellige smittemåder:

 1. Kontaktinfektion: Mikroorganismen overføres ved direkte berøring af personer eller ting, hvor mikroorganismen er.
  Direkte kontaktinfektion: Mikroorganismen kan ikke overleve udenfor en værtsorganisme. Smitten kan kun ske ved berøring af den syges hud eller slimhinder, f.eks. hudkontakt, kys, seksuel aktivitet.
  Indirekte kontaktinfektion: Mikroorganismen kan overleve i kortere eller længere tid udenfor en værtsorganisme, hvis den er på ting eller hud, men ikke i luft. Mikroorganismen fra den syge person kan overføres til overfladen på ting eller huden på tredje person f.eks. plejepersonalets hænder og derfra overføres til og inficere en ny person – OBS håndhygiejne. Smitten kan overføres ved berøring af f.eks. dørhåndtag, salt- og peberbøsser, legetøj (f.eks. streptokokker i tøjdyr) – OBS børneinstitutioner. Nogle mikroorganismer kan overleve længe, andre kun kortvarigt på ting.
 2. Inhalationsinfektion: Mikroorganismerne er i luften og indåndes, og Infektionen sker via slimhinderne i luftvejene. Det fordrer, at mikroorganismen kan overleve udenfor en værtsorganisme i luft i kortere eller længere tid. Nogle mikroorganismer kan ikke tåle udtørring og kan kun smitte ved dråbeinfektion, andre kan tåle udtørring i kortere tid og nogle i længere tid, og de kan også smitte ved støvinfektion.
  Dråbeinfektion: Mikroorganismerne findes i vanddråber i udåndingsluft, der forlader den syge person ved hoste og nys. Jo mindre vanddråberne er, jo længere tid kan de svæve i luften, og jo længere afstand kan de smitte over. Ved forkølelse dannes et tyndtflydende sekret, som giver små dråber, der kan smitte over ret lang afstand, mens der ved tuberkulose dannes et sejt sekret, som giver ret store tunge dråber, som hurtig synker til jorden, hvorfor man skal tæt på den syge for at blive smittet. Forkølelse er meget smitsomt, mens tuberkulose ikke er særligt smitsomt, og man skal leve tæt sammen for at blive smittet (se dog støvinfektion). Mæslingevirus og meningokokker smitter også ved dråbeinfektion, men mæslingevirus kan overleve i op til et par minutter og kan smitte fra rum til rum, mens meningokokker slet ikke tåle udtørring og kun smitter i sammen rum.
  Støvinfektion: Mikroorganismer, der tåler udtørring, smitter også med støv. Inficeret materiale fra den syge, luftvejssekret, afstødte hudflager, urin, sårsekret faldet til gulvet, tørrer ud og hvirvles op med støv, og luften spredes fra rum til rum, støvet sidder i sengetøj, patientens og plejepersonalets tøj osv. Smitten kan spredes over store afstande, personale og pårørende kan tage inficeret støv med hjem i deres tøj og hår, og en ny patient på sammen stue kan inficeres, hvis der ikke er gjort tilstrækkeligt rent – OBS gulvvask, ikke fejning, ikke ryste sengetøj).
  Stafylokokker smitter ved støvinfektion. Tuberkulosebakterier kan tåle udtørring i op til et år.
 3. Alimentær infektion: Infektionen sker gennem tarmkanalen, og mikroorganismerne indtages med føde eller drikke. Nogle af mikroorganismerne giver mave-tarmsygdom med diarré og opkastning f.eks. kolerabakterier, stafylokokker, salmonellabakterier, for andre er tarmen blot indgangsporten f.eks. hepatitis A virus, poliovirus og pølseforgiftningsbakterien (Cl. Botulinum).
  Toxiner: For nogle mikroorganismer er det ikke mikroorganismen selv, der giver sygdom, men toxiner, som de producerer f.eks. stafylokokker og pølseforgiftningsbakterien.
  Sporer: Nogle mikroorganismer kan danne sporer f.eks. pølseforgiftningsbakterien og disse sporer kan tåle udtørring og kogning. OBS – kogning dræber mikroorganismer og ødelægger toxiner, men ikke sporer. Ved risiko for infektion med sporedannende bakterier skal maden koges umiddelbart før indtagelse.
 4. Insektbåren - også kaldet vektorbåren - infektion: Nogle mikroorganismer overføres fra en person til en anden med insekter f.eks. borreliabakterier med skovflåt og malariaparasitter med myg.
 5. Inokulationsinfektion: Mikroorganismer føres direkte ind i organismen ved gennembrud af hud- og slimhindebarrierer f.eks. stik og snitsår (operation).
  Blod: Mange mikroorganismer kan inficerer på denne måde. Nogle mikroorganismer kan kun inficere ved direkte overførsel af inficeret blod f.eks. HIV, hepatitisvirus B og C.
 6. Vertikal infektion: Smitte fra mor til foster under svangerskab eller ved fødsel. Mange vira kan passere placenta f.eks. røde hunde, hepatitis B og C, HIV og mange andre. Nogle bakterier f.eks. syfilis og nogle parasitter f.eks. toxoplasmose kan også passere placenta.
  Ved fødslen kontamineres barnet med moderens tarmflora og hudflora fra genitalregionen, og hvis mikroorganismer trænger gennem barnets overfladebarriere sker en infektion. Barnet er dog ret godt beskyttet, det har IgG antistoffer mod moderens normalflora i blodet. Moderen har IgG antistoffer mod alle mikroorganismer i sin normalflora, og IgG molekyler er så små, at de passere placenta.

Vil du vide mere:
Barrierer
Sygelige tilstande