Indtast søgeord:

Vælg ord:

Barrierer

Gennembrudte barrierer

Sår fra traumer eller operationer. Tør og revnet hud. Dræn, drop og injektioner. Når der er gået hul på en overflade, er der direkte adgang til det underliggende væv for mikroorganismer. Det kan dreje sig om infektion med mikroorganismer fra den lokale normalflora eller om mikroorganismer fra omgivelserne f.eks. hospitalsfloraen.

Ved dybe sår, stiksår o.lign., som lukker sig, er der risiko for infektion med anaerobe bakterier f.eks. Clostridier: Tetanus (stivkrampe) og Perfringens (gasgangræn).

Fremmedlegemer

  1. Fremmedlegemer, der har kontakt med en overflade, virker som en ”væge”, som mikroorganismer kan vandre ind langs med, f.eks. Venflon, blærekatheder, operationsdræn.
  2. Bakterier producerer et slimet stof (glycocalyx), som klistrer  fast til fremmedlegemer i ”store” klumper, hvor der sidder masser af bakterier indeni. Ved behandling med antibiotika, vil de yderste bakterier i klumpen dø, men de, der sidder inderst vil overleve. Man kan ikke bekæmpe en infektion, hvis der samtidig er et fremmedlegeme i personen!!!