Indtast søgeord:

Vælg ord:

Sygelige tilstande

Alkohol, sovemedicin, smertemedicin, generel anæstesi

Alle disse stoffer lammer cilierne i luftvejene og hæmmer dermed den mucociliære transport. Mucus med opfangede mikroorganismer bliver ikke transporteret op til mundsvælget, men glider ned i alveolerne. Mikroorganismerne har gode vækstbetingelser i det næringsrige mucus og gode muligheder for at formere sig og trænge ind gennem overfladebarrieren.
Patienter, der er påvirkede af disse stoffer får lettere pneumoni (lungebetændelse).

Tobaksrygning

  1. De skadelige stoffer i røgen (især tjæren) bevirker, at cylinderepithelet omdanner sig til det mere beskyttende flerlagede pladeepithel. Pladeepithel kan ikke danne cilier. Den mucociliære transport fungerer ikke, hosterefleksen udløses ikke, når der ikke er cilier, som kan påvirkes, mucus glider ned mod alveolerne. Mikroorganismerne har gode vækstbetingelser i det næringsrige mucus og gode muligheder for at trænge ind gennem overfladebarrieren. Rygere får lettere pneumoni (lungebetændelse)
  2. Nikotin og CO i tobaksrøg bevirker perifer karkontraktion og dermed nedsat blodforsyning til hud og andre overflader. Barierrefunktion og sårheling er nedsat.

Dårlig ernæringstilstand

Der mangler ”byggemateriale” til at vedligeholde alle væv – også overfladeepithel. Overfladebarrierne bliver tynde og ineffektive. Sårheling er nedsat.

Diabetes mellitus, DM (sukkersyge)

  1. Ved dårlig regulering er blodsukkeret højt,og det giver god næring til mikroorganismer, som får gode vækstbetingelser.  Diabetikkere får lettere infektioner, ikke mindst svampeinfektion.
  2. Ved dårlig regulering af DM ophobes stoffer, som bevirker perifer karkontraktion og dermed nedsat blodforsyning til hud og andre overflader. Barrierefunktionen er nedsat. Sårheling er nedsat.

Rygere, diabetikkere og mennesker i dårlig ernæringstilstand får lettere decubitus (liggesår), og de bliver hyppigt inficerede.