Indtast søgeord:

Vælg ord:

Leukopeni

Under normale omstændigheder er koncentrationen af leukocytter i blodet 4 – 10 × 109 /L.

Der er ret stor variation fra individ til individ, bl.a. fordi nogle individer måske har en stum, subklinisk infektion, som bevirker øget produktion af leukocytter.
Der er stor variation i løbet af døgnet hos det enkelte individ, bl.a. fordi ca. 50 % af leukocytterne ligger klinet op ad blodkarenes vægge, men på nogle tider er det måske 47 %, andre 55 %.

Leukopeni: < 4 × 109 /L leukocytter ses ved:

Nedsat produktion:
Sygdomme i knoglemarv – aplasi, leukæmi, metastaser, medicinpåvirkning f.eks. kemoterapi
Mangeltilstande – f.eks. B12-vitamin mangel, hvor DNA ikke kan fordobles og cellemembran ikke dannes. Dermed dannes ikke leukocytter nok – heller ikke andre celler, f.eks. erythrocytter.

Øget nedbrydning:
Svære infektioner, hvor leukocytterne bruges lige så hurtigt, som de produceres Øget nedbrydning i en for stor milt – gamle ubrugte leukocytter nedbrydes i det retikulo-endotheliale system (RES) i milten.

Infektionsrisiko:
Leukopeni bevirker nedsat infektionsforsvar overfor alle mikroorganismer, men viser sig ofte først med akutte bakterieinfektioner, senere reaktivering kroniske virusinfektioner f.eks. herpes zoster (helvedesild), evt. udbredte svampeinfektioner og sjældne infektioner.

Kemoterapi og infektionsrisiko:
Leukopeni opstår i efterforløbet af kemoterapi, men ikke samtidig med behandlingen. Leukocytternes dannelse og modning i knoglemarven tager ca. 12 dage, og det er de stamceller, der skulle starte leukocytproduktion i de 1-3 dage, hvor kemoterapikoncentrationen i patientens blod er høj, som ødelægges. De leukocytter, der ikke blev produceret i de dage, kommer til at mangle i blodet i ca. 12 dage efter kemoterapi behandlingen. Det er altså i perioden 10-17 dage efter kemoterapi, at infektionsrisikoen er øget.

Præmature børn:
Små for tidligt fødte børn har tendens til at reagere på infektioner med leukopeni og dårligere infektionsforsvar.

Vil du vide mere:
Knoglemarv og blodcelledannelse
Stamceller – Vækstfaktorer – Knoglemarvstransplantation
Leukæmi – Malignt lymfom
SIRS – Sepsis. DIC