Indtast søgeord:

Vælg ord:

Leukæmi – malignt lymfom

Leukæmi:
Leukæmi er en cancerudvikling i leukocytforstadier i den røde knoglemarv. Leukæmicellerne findes i blodet.

Der findes 2 overordnede type leukæmi:
Myeloid leukæmi, som er cancerudvikling i granulocytlinien
Lymfatisk leukæmi, som er cancerudvikling i lymfocytlinien
Granulocytter og lymfocytter har forskellige stamceller, så de 2 typer leukæmi er forskellige, og skal ikke behandles ens.

Indenfor begge typer findes akutte og kroniske former.
Cancerudviklingen kan ske på et hvilket som helst modningstrin.
Akut leukæmi - Jo tidligere trin, jo mere primitive leukæmiceller og jo hurtigere celledelingshastighed
Kronisk leukæmi – jo senere trin jo flere egenskaber som normal leukocyt, og jo langsommere celledelingshastighed

Malignt lymfom:
Malignt lymfom er en cancerudvikling i lymfocytter i det lymfoide væv:
lymfeknuder, milt, tonsiller osv. – knoglemarven kan være inddraget.
Lymfomcellerne findes i det lymfoide væv og evt. knoglemarv, men ikke i blod.

Der er 2 overordnet forskellige typer:
Hodgkins lymfom
Non-Hodgkin malignt lymfom

Indenfor non-Hodgkin lymfomerne kan ses cancerudvikling i alle lymfocyttyper, og cancerudviklingen kan ske på et hvilket som helst modnings- og uddifferentieringstrin, hvilket giver meget forskellig væksthastighed og aggressivitet.
Højmalignt lymfom - Jo tidligere trin – jo mere primitive lymfomceller og jo hurtigere voksende. Det er en akut sygdom, der ubehandlet hurtigt fører til døden.
Lavmalignt lymfom - jo senere trin - jo mere ”normale” og langsomt voksende lymfomceller. Det er en kronisk tilstand.

Behandling og prognose:
Behandlingen af såvel leukæmi og lymfom afhænger af type og af, om det er en akut eller kronisk form. Men fælles for dem er, at behandling er kemoterapi, evt. suppleret med strålebehandling, og for nogles vedkommende også knoglemarvstranplantation. Behandlingen rammer de celler, der er i færd med at dele sig, dvs. jo hyppigere mitoser, jo mere følsom for behandling. Med andre ord, jo mere akut og aggressiv, leukæmien eller lymfomet er, jo større er sandsynligheden for at den kan helbredes.

Eksempler:
De fleste børneleukæmier er akutte lymfatiske leukæmier, som er ekstremt følsomme for kemoterapi. Langt de fleste børn med leukæmi bliver raske.

En del ældre mennesker udvikler kronisk lymfatisk leukæmi eller lavmaligne lymfomer, som ofte er ret fredsommelige kroniske sygdomme, som patienterne med lidt behandling en gang i mellem lever et normalt liv med.

Vil du vide mere:
Knoglemarv og blodcelledannelse
Stamceller – Vækstfaktorer – Knoglemarvstransplantation
Leukocytose
Leukopeni
SIRS – Sepsis. DIC
Cancer
Behandling med interferon