Indtast søgeord:

Vælg ord:

Cytokiner - symptomer

Cytokiner er kemiske stoffer, som celler bruger til kommunikation. De produceres og udskilles af celler, og de stimulerer de celler, som har receptorer for dem.

Mange af disse har virkninger som påvirker hele organismens funktion. Symptomer ved infektion og ved inflammation generelt er helt overvejende forårsaget af cytokinerne.

Feber:

  1. Prostaglandin (o.a.)
  2. Interferon

Disse signalstoffer opregulerer indstillingen i temperaturcentret.

Smerter:

  1. Lokalt: Prostaglandin (o.a.), alle væv har smertereceptorer for prostaglandin
  2. Hovedpine, muskel- og ledsmerter: Interferon

 Nedsat appetit og vægttab: TNF α (Tumor nekrosis faktor alfa): Ændrer forbrænding, nedsætter appetit og giver vægttab.

Anæmi: Lactoferrin: er et akutfaseprotein, som pga. cytokinpåvirkning af leveren produceres i øget mængde ved inflammation. Jern bindes hertil i stedet for det normale ferritin. Jern bindes meget fast og kan ikke frigives til produktion af hæmoglobin.

Kredsløbpåvirkning: En lang række cytokiner påvirker blodkar til kontraktion eller dilatation, sådan at resultatet bliver perifer karkontraktion med nedsat gennemblødning af væv og central kardilatation og lavt BT, som det ses ved SIRS, og septisk shock.

Øget decubitusrisiko: Nedsat blod- og iltforsyning til hud og subcutis pga. perifer karkontraktion og lavt BT.

Øget tromboserisiko:

  1. Tromboxan: produceres af og frigives af trombocytter, gør disse mere klistrede og øger dermed sammenklumpningen af.
  2. Fibrinogen: er et akutfaseprotein, som pga. cytokinpåvirkning af leveren produceres i øget mængde ved inflammation. Der er fibrinforstadiet, og aktiveringen til fibrin er sidste trin i koagulationen, og med højt fibrinogen i blodet er koagulationsevnen øget.

Symptomer og tegn ved:

Akut inflammation – f.eks. infektion, sårheling, knoglebrud og allergi i udbrud.
Patienten er præget af feber, evt. smerter, nedsat appetit, nedsat perifer vævsgennemblødning, øget decubitusrisiko, øget tromboserisiko.

Kronisk inflammation – f.eks. kronisk infektion, slidgigt, autoimmune sygdomme og cancer.
Patienten er præget af let til svær anæmi, nedsat appetit og vægttab, evt. feber, øget tromboserisiko og øget decubitusrisiko.

Livstruende inflammationer (SIRS) – Infektion, autoimmun tilstand.
Patienten er præget af kredsløbssvigt med lavt BT og multiorgansvigt, evt. koagulationsforstyrrelser (DIC).

Vil du vide mere:
Inflammation
SIRS – Sepsis. DIC
Koagulation – Trombose – Emboli
Autoimmune sygdomme
Allergi
Cancer
Behandling med interferon
Feber